انجمن های انبارش
نمونه دستورالعمل انبارگرداني
تاریخ انتشار نویسنده:

يك نمونه دستورالعمل انبارگرداني براي استفاده دوستان عزيزي كه درخواست كرده بودند ارايه گرديد لازم به ذكر است اين دستورالعمل براي انبارگرداني يكي از كارگاه هاي  يك شركت راهسازي تهيه و استفاده گرديده است و شما بايد با توجه به چارت سازماني ، تعداد انبارها ، مقدار گردش كالا؛ و امكانات موجود اين دستورالعمل را بر اساس نيازهاي موسسه ويرايش كرده و سفارشي كنيد

————————————————————————————————

دستورالعمل انبارگرداني موجوديهاي جنسي

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1389

 مقدمه :

بمنظور موجودي برداري از موجوديهاي جنسي شركت انبارش در پايان سال مالي منتهي به 29/12/1389 اين دستورالعمل تهيه گرديده و مشتمل بر موارد ذيل مي باشد.

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش

ب – مرحله شمارش

ج – مرحله بعد از پايان شمارش

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش

1-    انبارگرداني تحت نظارت رئيس محترم شركت  و معاونت مالي كارگاه بعنوان هماهنگ كننده و ومدير واحد انبار و اموال مركز بعنوان سرپرست انبارگرداني صورت خواهد پذيرفت.

2-    انبارگرداني موجوديهاي جنسي از ساعت 7 صبح مورخ 1/12/1389  آغاز و در ساعت 30/18 مورخ 7/12/1389 خاتمه مي يابد .

3-      مسئول انبار گرداني قبلا  انبار را مورد بازديد قرارداده ودرصورت وجود اشكال درهرزمينه ( چيدمان والصاق تگ كالا ؛ امكانات موردنياز و…….) قبل از شروع عمليات شمارش ؛ موارد مشاهده شده را با مسئولين مربوطه حل نمايد.

4-      گروههاي شمارش در قالب دو تيم دو نفره و مسئول ثبت كه توسط رئيس كارگاه تعيين مي گردند در زمانهاي مقرراقدام به انبارگرداني مي نمايند ضمنا افراد فوق الذكر قبلا آموزش كافي ديده باشند.

5-      پيش از اجراي موجودي برداري شماره وتاريخ آخرين رسيدوحواله منتهي به تاريخ شروع موجودي برداري توسط مسئول انبارگرداني اخذ و يادداشت گردد.

6-     اقلام به شكلي چيده شده باشند كه شمارش به آساني انجام پذيرد. وتگها بر تك تك كالاها نصب شده باشند و اگر كالايي مازاد بوده وچون جزء موجودي نبوده تگ ندارد بايد بدان تگ سفيد اختصاص يافته تا در شمارش منظور گردد

7-    در مواقع استثنائي كه نياز مبرم به ورود و خروج كالا از انبار در زمان انبارگرداني باشد حتما بايد با نظارت هماهنگ كننده انجام و حواله و رسيدهاي مذكور بايد توسط هماهنگ كننده انبارگرداني امضا و مشخص گردد كه خروج يا ورود كالا قبل و يا بعد از انبارگرداني بوده است.

8-    باتوجه به اعلام روزها وساعات شمارش انبار؛ به قسمت هاي مختلف كارگاه چند روز قبل از انبارگرداني؛لازم است عوامل اجرايي جهت برآورد ودريافت احتياجات خود و ياصدورسندو…… قبل ازروزهاي تعيين  شده به انبار مراجعه نمايند.

ب- مرحله در حين شمارش

1-    مسئولين انبارها نبايستي در امر شمارش دخالت مستقيم داشته باشند.

2-    موجودي برداري توسط گروههاي دونفري انجام مي شود.يك فرد شمارش راانجام داده وفردديگرضمن تائيد شمارش؛ آن را ثبت نمايد.تا آنجا كه امكان دارديكي ازافرادگروه دونفري بايد به گونه اي انتخاب گردد.كه باموجوديهاآشنابوده وبه آساني بتواند نوع ومشخصات موجوديها را با مشخصات ثبت شده تطبيق داده ودرصورتيكه مشخصات برروي اجناس نصب نشده باشد بتواند مشخصات ونوع اجناس راتشخيص دهد.

3-     چنانچه موجوديهايي براساس وزن ثبت ميشونداطمينان حاصل شودتاوسائل لازم براي توزين دردسترس باشد.

4-    پس از شمارش موجوديهاو جمع آوري تگ هاي اولين شمارش؛ داده ها توسط مسئول ثبت اسنادبه كامپيوترواردواقلام مغايرت دار توسط تيم بعدي شمارش دوم ؛ ودرصورت مغايرت بعدي درشمارش سوم توسط تيم جديدشمارش وشمارش سوم نهايي تلقي ميگردد. 

5-     براي جلوگيري از شمارش مجددوياشمارش نشدن پاره اي ازموجوديها؛ شمارش بايستي به شكل اصولي انجام پذيرد ومثلاُموجوديها را رديف به رديف (ازابتدا تاانتها) شمارش نموده واجناس شمارش شده راباعلامت گذاري مشخص نمائيد.

6-    امضاء تمام تگ هاي شمارش وهرگونه اصلاح درآنهابوسيله تيم شمارشگرهرمرحله ضروري است.

7-    موجوديهاي معيوب- فاسد-كم مصرف وغيراستاندارد بايدباذكرمورد دربرگه هاي شمارش ثبت و در صورت نهايي انبارگرداني انعكاس يابد.

8-     بطورنمونه بايدمحتويات تعدادي ازموجوديهاي سربسته توسط گروههاي شمارش كننده موردشمارش قرارگيرد.

9-     درمورداقلامي مانندمصالح باسنجش خاص ؛ يا نظر كارشناسان(دفترفني)بطورنسبتامعقول برآورد گردد.

10- در زمانهايي كه انبارگرداني انجام نميگردد در صورت لزوم درب انبارها پلمپ و روز بعد توسط مسئول انبارگرداني گشوده شوند.

ج–  مرحله بعد از پايان شمارش :

1-    كليه تگ هاي شمارش (شامل تگ هاي استفاده شده- باطل شده واستفاده نشده) به مسئول انبارگرداني  جهت كسب اطمينان ازاستفاده درست از تمام برگه هاي شمارش تحويل شوند.

2-    بررسي مغايرت واصلاح مدارك پس از تاييد مديريت امكان پذير خواهدبود.

3-     صورت نهايي انبارگرداني توسط مسئول انبارگرداني تهيه تا پس ازتاييد مسئولين شمارش ومسئول انباروسرپرست كارگاه و ارائه به مديريت اقدامات لازم به عمل آيد.

توضيحات:

– براي ورود وخروجهاي زمان انبارگرداني نسبت به صدور حواله و رسيد اقدام تااين عمليات پس از تاييد مسئول انبارگرداني درصورت نهايي انبارگرداني نيزانعكاس يابد.

اميدواريم با بهره مندي از تجارب پرسنل و با انجام كامل و درست اين اقدام مهم وموثربرسازمان مالي و اجرايي شركت ؛ گامي ديگر در ارتقاء و بهبود امور برداشته و كارنامه قابل قبولي ارائه گردد.

با تشكر

واحد انبار و اموال مركز

 ———————————————————————————————–

دانلود مطلب

دانلود

Incoming search terms:

 • دستورالعمل انبارگرداني
 • دستور العمل انبار گردانی
 • نمونه دستورالعمل انبارگردانی
 • فرم های انبار
 • دستورالعمل انبارش
 • دستورالعمل انبار
 • نمونه فرم ورود کالا به انبار
 • دستور العمل انبارگردانی
 • نمونه دستورالعمل
 • نمونه فرم خروج کالا از انبار

 1. با تشکر از مطالبی که در اختیارمان گذاشته اید

نظر شما چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>