آموزش انبارداری

تاریخچه انبارداری در ایران

تاریخچه انبارداری در ایران

بتدریج که سازمانها پیچیده و متنوع تر می شوند مشکلات و مسائل مختلف و متفاوتی را با خود به همراه می آورند سازگاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف یک سازمان فقط در صورتی به وجود می آید که آن سازمان از یک سیستم منسجم ، هماهنگ و قابل قبول پیروی کند و کلیه اجزای آن در چارچوب یک استراتژی و اهداف از قبل تعیین شده اقدام به برقراری ارتباط صحیح و منطقی سازمانی با یکدیگر نمایند یکی از بخشهایی که به عنوان یک حلقه اصلی در هر سازمانی وجود دارد انبار می باشد .

با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت سازمانها ، وظایف انبار نیز تغییر کرده و پیچیده تر شده است از جمله این وظایف :

انبارکردن و فعالیت های مرتبط با آن از قبیل جمع آوری ، ترکیب ، نگهداری و حفظ کالاها –حمل و جابجایی- جداسازی – طبقه بندی – تخلیه و بارگیری و ...

تا قبل ازشهریور1340 به علت فقدان قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبارداران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعیین کند و به علت عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای مترقی جهان وضع اغلب انبارهای تجاری ایران فوق العاده اسف بار بود.

کالاها در آن زمان در مکان هایی با اسامی مختلف  مانند بنگاه-گاراژ-تیمچه –قیصریه – بارانداز- سرای تجاری و ... نگهداری می شد و اغلب انباردارن این انبارها افرادی بی سواد بوده و تمامی آمار و موجودی کالا ها را با خطی ناخوانا بر روی دفترچه هایی کثیف (بیجک) نگهداری می شد.

در ششم بهمن ماه 1340 طی تصویب نامه هیئت وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی از تصویب گذشت و اولین شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران در 12 دیماه همان سال تاسیس و به ثبت رسید.

  ....ادامه دارد

 دانلود مطلب

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...